ENVIFORM a.s.

Centrum laboratoří

Vítejte na stránkách společnosti ENVIFORM a.s. věnujících se laboratořím. Chcete provést analýzy? Pak jste zde správně.

Předmět činnosti centra laboratoří

Odběr vzorků a analýza vod v rozsahu základního chemického rozboru, stanovení NEL a EL. Měření emisí. Měření fyzikálních faktorů-prach, hluk, vibrace, osvětlení a mikroklimatické parametry v pracovním a mimopracovním prostředí. Zkoušení mechanických chemických, fyzikálních a technologických vlastností kovových všech typů materiálů materiálů.

Hlavní obory činnosti centra laboratoří:

Analýza povrchových, odpadních a podzemních vod. Stanovení emisí a vzduchotechnických parametrů odpadních plynů. Měření fyzikálních faktorů v pracovním a životním prostředí. Zkoušení základních mechanických a technologických vlastností materiálů.

  1. Analýza vod v rozsahu základního chemického rozboru, stanovení NEL a EL. Odběr vzorků vod.
  2. Měření emisí znečišťujících látek.
  3. Měření fyzikálních faktorů prach, hluk, vibrace, osvětlení a mikroklimatické parametry v pracovním a životním prostředí.
  4. Chemické a fyzikální zkoušení všech typů materiálů – pevných i kapalných paliv, analýzy vod, plynů, materiálů s železnou i neželeznou matricí, tribodiagnostiky apod.